2018 оны 1 сар

2018 оны 02 сарын 08 1791
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч  
      Нэр Хаяг
сургалтын а/х гэрээний дагуу 20000000 20000000 Корпорейт конвейшн ХХК Хануул дүүрэг .Корпорейтын байр
шатахууны үнэ 10100000 10100000 Магнай трейд ХХК Сүхбаатар дүүрэг. Магнай трейдын байр
сургалтын арга хэмжээний зардал тушаалын дагуу 19996000 19996000 УДШ Чингэлтэй дүүрэг. Ж.Самбуугийн гудамж .УДШ-н байр