2017 оны 12 сар

2018 оны 02 сарын 08 1750
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
100900004001 УДШ 2017.12.21 Санко маркетинг монголиа ХХК   10181000 хувилагч машин
100900004001 УДШ 2017.12.19 УДШ   115200000 захирамжийн дагуу тэтгэмж