2017 оны 10 дугаар сар

2017 оны 12 сарын 04 1662
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл
  шатахуун 10100000 10100000 ХА   Магнай трейд ХХК
  гэрээний төлбөр 6478096 6478096 ХА   Санстрой ХХК
  гэрээний төлбөр 7885200 7885200 ХА   Шилдэг фасад ХХК