2017 оны 10 сар

2017 оны 12 сарын 04 1990
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
100900004001 УДШ 2017.10.13 Магнай трейд ХХК   10100000 шатахуун
100900004001 УДШ 2017.10.13 Санстрой ХХК   6478096 гэрээний төлбөр
100900004001 УДШ 2017.10.17 Шилдэг фасад ХХК   7885200 гэрээний төлбөр