Ерөнхий шүүгчийн ажлын алба

2021 оны 03 сарын 04 12771
Д/д Овог нэр                               Албан тушаал Өрөөний дугаар Утасны дугаар

1

Т.Уранцэцэг

  Ерөнхий шүүгчийн ажлын албаны дарга

407 261576

2

Ц.Сарантуяа

  Үндсэн хуулийн эрх зүйн зөвлөх

301 263136

3

Д.Тунгалаг

  Иргэний эрх зүйн зөвлөх

Б/301 261814

4

А.Эрдэнэцэцэг

  Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч-ахлах референт

414 261947

5

Г.Баттуяа

  Ерөнхий шүүгчийн туслах, нууцын эрхлэгч-референт

311 263516

6

Б.Наранжаргал

  Ерөнхий шүүгчийн туслах, нууцын бичээч-ахлах мэргэжилтэн

406 261455

7

Х.Амарбаясгалан

  Нийт шүүгчийн хуралдаан, шүүгчдийн зөвлөгөөн хариуцсан  нарийн бичгийн   дарга-мэргэжилтэн

207 263256