2017 оны 4 дүгээр сар

2017 оны 05 сарын 05 2105
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл
1 шатахууны төлбөр 10100000 10100000 ХА   Магнай трейд ХХК Петровис ХХК, Содмонгол ХХК