2017 оны 4 сар

2017 оны 05 сарын 05 2282
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1.009E+11 Улсын дээд шүүх 4/7/2017 26-0000-2612496262999002 Улаанбаатар хотын банк       
1.009E+11 Улсын дээд шүүх 4/13/2017 04-0000-499027503 МАГНАЙТРЕЙД ХХК    10,100,000 Шатахууны тєлбєр 
1.009E+11 Улсын дээд шүүх 4/11/2017 26-0000-2604066592 Улсын дээд шїїх    8,232,350 Сургалтын а/хэмжээнд 
1.009E+11 Улсын дээд шүүх 4/7/2017   295,371,300   Sankhuujilt 4 sar 
1.009E+11 Улсын дээд шүүх 2017.04.25 саммит компьютер технологи ХХК   7655370 компьютерийн үнэ
1.009E+11 Улсын дээд шүүх 2017.04.26 Рояал брос ХХК   14570000 2017/05 гэрэээний дагуу