2017 оны 1 сар

2017 оны 03 сарын 14 2052
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
100900004001 УДШ 2017.01.14 УДШ   10282100 томилолтын зардал
100900004001 УДШ 2017.01.14 Аэрмаркет   9666900 тийзний үнэ
100900004001 УДШ 2017.01.14 Аэрмаркет   6184600 тийзний үнэ
100900004001 УДШ 2017.01.19 Магнай трейд   10109700 шатахуун
100900004001 УДШ 2017.01.22 УДШ   8334000 шүүгчийн зардал