2016 оны 11 дүгээр сар

2017 оны 01 сарын 12 2043
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл
  ном хэвлүүлэх урьдчилгаа 11500000 11500000 ХА   Мөнхийн үсэг ХХК
  шатахууны үнэ 10000100 10000100 ХА   Магнай трейд ХХК