2016 оны 11 сар

2017 оны 01 сарын 12 2262
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
900004001 УДШ 2016.11.07 Мөнхийн үсэг ХХК   11500000 ном хэвлүүлэх урьдчилгаа
900004001 УДШ 2016.11.14 УДШ   11000000 буцалтгүй тусламж
900004001 УДШ 2016.11.16 Магнай трейд ХХК   10000100 шатахууны үнэ