2016 оны 12 сар

2017 оны 01 сарын 12 2392
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
        Нэр
1 шатахууны үнэ 10109700   Магнай трейд ХХк
2 тээврийн хэрэгслийн даатгал 9977130   Номин даатгал ХХК
3 шүүгчдийн даатгалын төлбөрт 32300000   Бодь даатгал ХХК
4 сургалтын зардалд/Солонгос 19050108   УДШ
5 томилолтын зардал 7009780   УДШ
6 шүүн таслах ажиллагааны цаашдын чиг хандлага сэдэвт сургалт 38309200   УДШ
7 компьютерийн үнэ/сервер 24150000   Саммит Компьютер Технологи ХХК
8 сандал ширээ/хурлын танхим 6747900   БСБ трейдинг ХХК
9 билетийн төлбөр 5010800   Эйрмаркет
10 ном хэвлүүлэх урьдчилгаа 11500000   Мөнхийн үсэг ХХК
11 ЕШ-н захирамжаар шүүгч Д.Цолмон буцалтгүй тусламж 11000000   УДШ
12 шатахууны үнэ 10000100   Магнай трейд ХХК
13 УДШ 100000000   УДШ