2016 оны 7 сар

2017 оны 01 сарын 12 2015
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
        Нэр
1 шатахууны үнэ 10109700   Магнай трейд ХХк
2 тээврийн хэрэгслийн даатгал 9977130   Номин даатгал ХХК
3 шүүгчдийн даатгалын төлбөрт 32300000   Бодь даатгал ХХК
4 сургалтын зардалд/Солонгос 19050108   УДШ
5 томилолтын зардал 7009780   УДШ
6 шүүн таслах ажиллагааны цаашдын чиг хандлага сэдэвт сургалт 38309200   УДШ
7 компьютерийн үнэ/сервер 24150000   Саммит Компьютер Технологи ХХК
8 сандал ширээ/хурлын танхим 6747900   БСБ трейдинг ХХК