2016 оны 10 сар

2016 оны 11 сарын 15 2051
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
9E+08 Улсын дээд шүүх 10/6/2016 26-0000-2612496262999002 Улаанбаатар хотын банк         
9E+08 Улсын дээд шүүх 10/11/2016   232,883,000   sanhuujilt  -
9E+08 Улсын дээд шүүх 10/21/2016 26-0000-2612496262999002 Улаанбаатар хотын банк        -
9E+08 Улсын дээд шүүх 10/28/2016 26-0000-2611017031 ЧД-ийн татварын хэлтэс    14,908,966 ХХОАТатварт  -
9E+08 Улсын дээд шүүх 10/28/2016 90-0000-200790000 ЧДїїргийн ЭМНДХэлтэс    19,739,800 НДШимтгэлд  -
9E+08 Улсын дээд шүүх 10/28/2016 90-0000-200790000 ЧДїїргийн ЭМНДХэлтэс    9,942,381.48 НДШимтгэлд  -