2016 оны 9 сар

2016 оны 10 сарын 10 2499

ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛААС БУСАД ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

 Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 9
(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
9E+08 Улсын дээд шүүх 9/5/2016 26-0000-2612496262999002 Улаанбаатар хотын банк         
9E+08 Улсын дээд шүүх 9/14/2016   221,130,700   sanhuujilt  -
9E+08 Улсын дээд шүүх 9/26/2016 90-0000-200790000 ЧД.НД-ын ерєнхий сан        -
9E+08 Улсын дээд шүүх 9/26/2016 26-0000-2611017031 ЧД-ийн татварын хэлтэс        -
9E+08 Улсын дээд шүүх 9/26/2016 26-0000-2611017031 ЧД-ийн татварын хэлтэс        -
9E+08 Улсын дээд шүүх 9/26/2016 26-0000-2612496262999002 Улаанбаатар хотын банк        -
9E+08 Улсын дээд шүүх 9/26/2016 90-0000-200790000 ЧД.НД-ын ерєнхий сан        -