МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН 74 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ "ХОРИХ ЯЛ ЭДЛЭХЭЭС ХУГАЦААНААС ӨМНӨ ТЭНСЭН СУЛЛАХ", ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛИЙН 334 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ "ЯЛААС ХУГАЦААНААС ӨМНӨ СУЛЛАХ ЭДЛЭЭГҮЙ ҮЛДСЭН ЯЛЫГ ӨӨР ТӨРЛИЙН ХӨНГӨН ЯЛААР СОЛИХ" ТУХАЙ ЗААЛТУУДЫГ ШҮҮХИЙН ПРАКТИКТ НЭР МӨР ОЙЛГОХ ТУХАЙ /ЗӨВЛӨМЖ/

2015 оны 05 сарын 18