ДАВЖ ЗААЛДАХ ЖУРМААР ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААН ДЭХЬ МЭТГЭЛЦЭЭНИЙ ТАЛААРХ ХУУЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ ШҮҮХИЙН ПРАКТИКТ ЗӨВ ХЭРЭГЛЭХ ТУХАЙ

2015 оны 05 сарын 18