АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРТ ДАВЖ ЗААЛДАХ ГОМДОЛ ГАРГАХ, ГОМДЛЫГ ХҮЛЭЭН АВАХ ШҮҮХИЙН АЖИЛЛАГАА

2015 оны 05 сарын 18