ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРХ ЗҮЙН ХАРИЛЦААНААС ҮҮССЭН МАРГААНТАЙ ХЭРГИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХЭД АНХААРАХ ЗАРИМ АСУУДАЛ

2015 оны 05 сарын 18