МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН

ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧИЙН ЗАХИРАМЖ

 

 

2006 оны 01 дүгээр                                                                                                                                                                               Улаанбаатар

сарын  02-ны  өдөр                                                                      Дугаар 01                                                                                                  хот

 

 

Нийт шүүгчдийн хуралдаанд шүүгч, прокурор,

өмгөөлөгчийн эзлэх байрлалыг шинэчлэн

тогтоох тухай

 

Шүүхийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйпийн 35,4 дэх заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

 

1. Улсын Дээд шүүхийн Нийт шүүгчдийн хуралдаанд шүүгчийн эзлэх байрлалыг Ерөнхий шүүгчийн зүүн гар талаас нар зөв тойруулан дараахь байдлаар шинэчлэн тогтоосугай.

 

Ц.Амарсайхан                     Иргэний хэргийн танхимын тэргүүн

О.Зандраа                            Захиргааны хэргийн танхимын тэргүүн

Л.Атарцэцэг                         Захиргааны хэргийн танхимын шүүгч

Б.Бат-Эрдэнэ                      Эрүүгийн хэргийн танхимын шүүгч

Л.Бямбаа                              Иргэний хэргийн танхимын шүүгч

Ч.Ганбат                               Эрүүгийн хэргийн танхимын шүүгч       

А.Доржготов                         Иргэний хэргийн танхимын шүүгч

Б.Доржготов                         Эрүүгийн хэргийн танхимын шүүгч

Р.Жамъянчойжил                Иргэний хэргийн танхимын шүүгч

С.Нямжав                             Эрүүгийн хэргийн танхимын шүүгч

Д.Пунцаг                               Захиргааны хэргийн танхимын шүүгч

Д.Тунгалаг                            Иргэний хэргийн танхимын шүүгч

Ч.Тунгалаг                            Захиргааны хэргийн танхимын шүүгч

Б.Ундрах                               Иргэний хэргийн танхимын шүүгч

П.Цэцгээ                               Захиргааны хэргийн танхимын шүүгч

Д.Батсайхан                          Эрүүгийн хэргийн танхимын тэргүүн

 

2. Улсын Дээд шүүхийн Нийт шүүгчдийн хуралдаанд Ерөнхий прокурор, түүний эзгүйд Ерөнхий прокурорын орлогчийн эзлэх байрлалыг Ерөнхий шүүгчийн баруу гар талын дээд хэсэгт, хуралдаанд оролцох прокурорыг тэдгээрийн ар талд тусгай ширээнд, өмгөөлөгчийн эзлэх байрлалыг Ерөнхий шүүгчийн эсрэг талд, Нийт шүүгчдийн хуралдааны зохион байгуулалтын асуудал хариуцсан шиижээчийг Ерөнхий шүүгчийн баруун гар талын доод хэсэгт байхаар тогтоосугай.

 

3. Нийт шүүгчдийн хуралдаанд шүүгчийн эзлэх байрлалыг өөрчилсөнтэй холбогдуулан Ерөнхий шүүгчийн 2004 оны 758 дугаар захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                                     С.БАТДЭЛГЭР