Д.ГАНЗОРИГ: “ШҮҮХИЙН ШИНЭЧЛЭЛ: БИЕ ДААСАН БАЙДАЛ, ЧИГ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА” ИЛТГЭЛ

2021 оны 10 сарын 16 3035

Монгол Улсын Дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч Д.Ганзоригийн Шүүх эрх мэдэл, хууль сахиулах алба хаагчдын Үндэсний чуулганд тавьсан “ШҮҮХИЙН ШИНЭЧЛЭЛ: БИЕ ДААСАН БАЙДАЛ, ЧИГ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА” илтгэлийг хүргэж байна. Ерөнхий шүүгч Үндэсний чуулганд бэлдсэн илтгэлээ хураангуйлан танилцуулсан бөгөөд илтгэлийг бүрэн эхээр нь бичмэл хэлбэрээр сайтдаа мөн оруулах болно.