Зон Олны намын дүрмийн өөрчлөлтийг бүртгэв

2018 оны 01 сарын 05 3843

Зон Олны намын дүрэмд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгүүлэх тухай тус намаас гаргасан хүсэлтийг Дээд шүүх 2018 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдөр хэлэлцлээ. 

Улсын Дээд шүүх дээрх хүсэлтийг хэлэлцээд Монгол Улсын Үндсэн хууль, Улс төрийн намын тухай болон бусад хуульд нийцэж байна хэмээн үзэж, Зон Олны намын дүрмийн өөрчлөлтийн зарим хэсгийг бүртгэв.