Улс төрийн намууд

Намын нэр Дэлхийн монголчууд нам (ДМН)
Регистерийн дугаар 8489149
Бүртгэлийн дугаар 8012103207
Намын дарга Г.Тэмүүжин
Хаяг Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, Самбуугийн гудамж, 16-45 тоот
Утас 98213141, 99103277, 95773238
Факс -
Электрон шуудан wmongolianparty@gmail.com
Вэб сайт -
Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай Дэлхийн Монголчууд намын үүсгэн байгуулах хурлыг 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 17 дугаар тогтоолоор намыг үүсгэн байгуулах тухай /УДШ-ийн 2018.03.05-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн/
Анх байгуулагдсан огноо 2018.01.15
Улсын Дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо 2018.03.05
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо 2018.03.20
Үйл ажиллагааны чиглэл Улс төрийн, О/Н/Өмчийн
Гишүүдийн тоо 1022