2020 оны 10 дугаар сар

2020 оны 11 сарын 10 518
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
100900004001 Улсын Дээд шүүх 10/9/2020 Ньютерра вокс ХХК   5512000 Видео хурлын төхөөрөмж Aver EVC150 Харах
100900004001 Улсын Дээд шүүх 10/22/2020 Ньютерра вокс ХХК   5512000 видео хурлын төхөөрөмж