2020 оны 4 дүгээр сар

2020 оны 06 сарын 11 792
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
100900004001 УДШ 2020.04.01 Анун ХХК   8872600 материалын зардалд
100900004001 УДШ 2020.04.01 Анун ХХК   9251000 барааны үнэнд
100900004001 УДШ 2020.04.01 Анун ХХК   7874900 барааны үнэнд