2019 оны 11 дүгээр сар

2020 оны 02 сарын 19 816
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
Нэр Хаяг
засварын ажил 38561322 38561322 Содон номин констракшн ХХК Баянзүрх дүүрэг. 26-р хороо. БаянМонгол хороолол 416-172 тоот