2019 оны 12 дугаар сар

2020 оны 02 сарын 19 956
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл
тоног төхөөрөмжийн төлбөрт 125500000 125500000 нтш ТББ-Д заагдсаны дагуу Глобалсмарт солюшн ХХК Вокомтехнологи ХХК
гэрээний дагуу автомашины төлбөрт 91400000 91400000 нтш ТББ-Д заагдсаны дагуу Номин трейдинг Монгол хьюндай автомотив
хөшигний үнэ 20781390 20781390 нтш ТББ-Д заагдсаны дагуу Оффис хөшиг ХХК Вүүдлайн ХХК, Шаргал угалз ХХК
засварын ажил 698687023 199886820 нтш ТББ-Д заагдсаны дагуу Содон номин констракшн ХХК Акрополь ХХК, Номуунзаяа ХХК
тоног төхөөржмйн зардалд гэрээний дагуу 265493690 265493690 нтш ТББ-Д заагдсаны дагуу Ай ти зон ХХК Бодь электроникс ХХК
дээврийн засварын ажил 48524000 48524000 нтш ТББ-Д заагдсаны дагуу Фүжи Алтай Хөлөг Од
тоног төхөөрөмжийн зардалд автомашин 346203840 346203840 нтш ТББ-Д заагдсаны дагуу Моннис моторс ХХК Хьюндай моторс монголиа
тоног төхөөрөмжийн зардалд автомашин 79900000 79900000 нтш ТББ-Д заагдсаны дагуу Моннис моторс ХХК Монгол Хьюндай  автомотив
тоног төхөөрөмжийн зардалд автомашин 319000000 319000000 нтш ТББ-Д заагдсаны дагуу Моннис моторс ХХК  
засварын ажил 36411374 36411374 нтш ТББ-Д заагдсаны дагуу Баяндэ