2019 оны 3 дугаар сар

2019 оны 06 сарын 18 1030
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч  
      Нэр Хаяг
халаалтын төлбөр №1146 5287078 5287078 УБ Дулааны сүлжээ ТӨХК Хануул дүүрэг. УБДС ТӨХК байр
томилолтын зардалд 23231880 23231880 УДШ ЧД.4-р хороо.Ж.Самбуугийн гудамж .УДШ-н байр