2018 оны 3 сар

2018 оны 05 сарын 02 1564
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
100900004001 УДШ 2018.03.12 Нарантрэвел   18495400 билетний үнэ
100900004001 УДШ 2018.03.13 УДШ   15584940 томилолтын зардал