2017 оны 8 сар

2017 оны 09 сарын 21 1957
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
100900004001
УДШ 2017.07.04 Магнай трейд ХХК   10100000 шатахууны үнэ
100900004001
УДШ 2017.07.05 Наран трэвэл ХХК   7593300 билетийн үнэ