2017 оны 8 сар

2017 оны 09 сарын 21 1972
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч  
        Нэр Хаяг
1 шүүн таслах ажиллагаа сургалт 14522340 14522340 УДШ Чингэлтэй дүүрэг.Ж.Самбуугийн гудамж
2 томилолтын зардал билет 10217550 10217550 Аэрмаркет Чингэлтэй дүүрэг .Аэрмаркетийн байр
3 шүүгчийн томилолтын зардал 12200000 12200000 Корпорейт конвишн центр ХХК Хануул дүүрэг. Корпорейтын байр
4          
5          
6 газрын төлбөр 7920000 7920000 нийслэлийн ӨХГ-т Чингэлтэй дүүрэг. ӨХГ-н байр
7 шатахууны төлбөр 10100000 10100000 Магнай трейд ХХК Сүхбаатар дүүрэг. Магнай трейдын байр
8 сургалт зохион байгуулахад 13348200 13348200 УДШ чингэлтэй дүүрэг. Ж.Самбуугийн гудамж
9 ШТАШТПС сургалт 7800000 7800000 Корпорейт конвейшн центр ХХК Хануул дүүрэг . Корпорейтын байр
10 билетийн үнэ 12224500 12224500 Наран трэвэл ХХК Сүхбаатар дүүрэг. Наран трэвэлийн билетийн касс
11 билетийн үнэ 13098600 13098600 Наран трэвэл ХХК Сүхбаатар дүүрэг. Наран трэвэлийн билетийн касс
12 микрофоны системийн үнэ 7814400 7814400 Цуурай ХХК БГД 17 хороо, Амарсанагийн гудамж, Цуурай ХХК байр
13 гэрээний төлбөр 9794250 9794250 Саммит  компьютер технолги ХХК PC Mall дэлгүүр ,Их сургуулийн гудамж , Сүхбаатар дүүрэг 6
14 томилолтын зардал 16222800 16222800 УДШ Чингэлтэй дүүрэг. Ж.Самбуугийн гудамж
15 сургалтын зардал 8232350 8232350 УДШ Чингэлтэй дүүрэг. Ж.Самбуугийн гудамж
16 шатахууны төлбөр 10100000 10100000 Магнай трейд ХХК Сүхбаатар дүүрэг.Магнай трейдын байр
17 компьютерийн үнэ 7655370 7655370 Саммит компьютер технологи ХХК Сүхбаатар дүүрэг. Саммит компьютер технологи төвийн байр
18 хаалганы үнийн урьдчилгаа 14570000 14570000 Рояал брос ХХК Баянгол дүүрэг. Гермес дотор
19 хаалганы үнэ 7285000 7285000 Рояал брос ХХК Баянгол дүүрэг. Гермес дотор
20 паркетны үнэ 5717250 5717250 Т.Туул СБД.10-р хороо. "Одкон тех "Барилгын дэлгүүр
21 сургалт арга хэмжээ 6370320 6370320 УДШ Чингэлтэй дүүрэг .Ж.Самбуугийн гудамж
22 тээврийн хэрэгслийн даатгал 7081120 7081120 Бодь даатгал ХХК Сүхбаатар дүүрэг. 5-р хороо. Үндсэн хуулийн гудамж ,4-2 тоот Таван Өндөр төв
23 шүүгчдийн амь насны даатгал 38249820 38249820 Ард даатгал ХХК Сүхбаатар дүүрэг. Ард санхүүгийн нэгдлийн байр 2давхарт
24 шатахууны төлбөр 10100000 10100000 Магнай трейд ХХК Сүхбаатар дүүрэг. Магнай трейдын байр.
25 билетийн үнэ 7593300 7593300 Наран трэвэл ХХК Сүхбаатар дүүрэг.Наран трэвэлийн байр