2016 оны 6 сар

2016 оны 09 сарын 09 2566

ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛААС БУСАД ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

 Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 9
(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
900004001 Улсын дээд шүүх 6/7/2016   251,626,000   Sanhuujilt 
900004001 Улсын дээд шүүх 6/7/2016 26-0000-2603007906 Нийслэлийн ЄХГазар    7,920,000 Нэр данс зєрсєн /Газрын тєлбєр 
900004001 Улсын дээд шүүх 6/8/2016 26-0000-2612496262999002 Улаанбаатар хотын банк       
900004001 Улсын дээд шүүх 6/23/2016 26-0000-2612496262999002 Улаанбаатар хотын банк       
900004001 Улсын дээд шүүх 6/30/2016 90-0000-200790000 ЧД.НД-ын ерєнхий сан    28,373,900 НДШимтгэлд 
900004001 Улсын дээд шүүх 6/30/2016 90-0000-200790000 ЧД.НД-ын ерєнхий сан    31,905,907.19 НДШимтгэлд 
900004001 Улсын дээд шүүх 6/30/2016 26-0000-2611017031 ЧД-ийн татварын хэлтэс    15,452,600 ХХОАТатварт 
900004001 Улсын дээд шүүх 6/30/2016 26-0000-2611017031 ЧД-ийн татварын хэлтэс    40,022,427.90 ХХОАТатварт